Máy chủ riêng

máy chủ dùng riêng cấu hình cao, giá rẻ, tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp

HT-SERVER 1

2x Intel® Xeon® X5650
12c/24t - 2,66GHz /3,06GHz
32GB DDR3 ECC RAM
240GB Enterprise SSD

HT-SERVER 2

2x Intel® Xeon® E5-2670
16c/32t - 2,60GHz /3,30GHz
32GB DDR3 ECC RAM
240GB Enterprise SSD

HT-SERVER 3

2x Intel® Xeon® E5-2680v2
20c/40t - 2,80GHz /3,60GHz
32GB DDR3 ECC RAM
240GB Enterprise SSD